کیف احیا – Reanimation Kit

Reanimation Kit

ویژگی‌ها:

  • دارای کپسول اکسیژن قابل شارژ 0/5 لیتری
  • دارای مانومتر اکسیژن OX Reducer R400
  • دهان باز کن
  • 3 عدد Airway
  • زبان‌گیر
  • تکنو بگ
  • ماسک صورت