ظرف ضدعفونی Artica

Artica

حوض‌های ضدعفونی، تجهیزات پیچیده‌ای نیستند.
تولید ظروف سنتی مایعات ضدعفونی ساده بود با این حال، Tecno-Gaz با انجام پروژه‌ای تحقیقاتی به توسعه و بهبود آنها پرداخت.
حوضچه‌های ARTICA از پلاستیک مخصوص و در دو سایز کوچک و بزرگ ساخته شده و با مایعات شیمیایی سازگار است و با امکان تعلیق ابزار از تماس ابزارها با رسوبات ته حوضچه جلوگیری می‌شود.