سیلر One

Sealer One

ONE یک سیلر نسل جدید است که برای کاهش زمان بسته‌بندی پاکت، نظارت بر کیفیت جوشکاری و مهر و موم کردن انواع کاغذ جهت استریلیزاسیون، از جمله کاغذ تا شده، تولید شده است.
ویژگی‌ها:

  • نوار آب‌بندی 12 میلی‌متری
  • میله آب‌بندی 32 سانتی‌متری
  • کنترل الکترونیکی فعال بر روی دو عنصر گرمایش
  • منطقه برش قابل مشاهده
  • هشدار آب‌بندی احتمالی نادرست