اتوکلاو تکنوگاز Hydra

Hydra

اتوکلاو مطابق با EN13060 برای بارهای نوع N
ویژگی‌ها:

 • سیستم الکترونیکی ریزپردازنده
 • سیستم یکپارچه برای ارزیابی و کنترل
 • کنترل پنل الکترونیکی جدید
 • قفل درب جهت ایمنی بیشتر دستگاه (مکانیکی، الکترومگنتی و الکترونیکی)
 • چرخه خودکار بدون اپراتور
 • عملکرد بدون چگالش و قطع خودکار
 • محفظه فولاد ضد زنگ
 • دارای 2 مخزن آب
 • سینی‌ها از جنس آلومینیوم
 • استعداد سیستم اسمز
 • اتصال به دستگاه جوجه‌کشی خارجی برای آزمایش بیولوژیکی
 • P.I.D. سیستم تنظیم برای جبران سریع تغییرات احتمالی از پارامترها
 • تنظیم فشارسنج خودکار